Zimbabwe – Baby Elephant

 • Coming to Waterhole
  • Coming to Waterhole
 • Mother and baby
  • Mother and baby
 • Mother with her baby
  • Mother with her baby
 • Mother with her baby
  • Mother with her baby
 • Couple with baby
  • Couple with baby
 • Mother busy with her baby
  • Mother busy with her baby
 • Capricious one week baby
  • Capricious one week baby
 • Couple with baby
  • Couple with baby
 • Couple with baby
  • Couple with baby
 • Couple with baby
  • Couple with baby
 • Couple with baby
  • Couple with baby
 • Female protecting her baby
  • Female protecting her baby