Cuba - endemic Birds

 • Blue-headed Quail Dove
 • Quail Doves (Endangered)
 • Blue-headed Quail Dove
 • Cuban Gnatcatcher
 • Cuban Gnatcatcher
 • Cuban Gnatcatcher
 • Cuban Gnatcatcher
 • Cuba – Cuban Gnatcatcher
 • Cuban palm crow-very endang.
 • Cuban Black Hawk
 • Cuban Black Hawk
 • Cuban Black Hawk
 • Cuban Black Hawk – juvenile
 • Cuban Black Hawk – juvenile
 • Juvenile (Near threatened)
 • Cuban Bullfinch
 • Cuban Bullfinch
 • Cuban Bullfinch
 • Cuban Bullfinch
 • Cuban Bullfinch
 • Cuban Bullfinch
 • Cuban Pygmy Owl
 • Cuban Pygmy Owl
 • Cuban Blackbird