North Tanzania - Mammals

 • Cheetah – male
 • Cheetah – male
 • Cheetah – male
 • Cheetah – male
 • Cheetah happy to live!
 • Cheetah brothers
 • Eland
 • Elands
 • Eland
 • Dik-dik
 • Dik-diks – female in front
 • A couple of Klipspringers
 • Klipspringer
 • Klipspringer
 • Klipspringer
 • Common Zebras
 • Common Zebras
 • Common Zebras-Wildebeests
 • Common Zebras
 • Common Zebras drinking
 • Common Zebras
 • Uncommon Zebra : 5 legs
 • Common Zebra rolling in dust
 • Bushbuck – female