North Tanzania – Reptiles

 • Flat-headed Rock Agama – m.
  • Flat-headed Rock Agama - m.
 • Flat-headed Rock Agama – m.
  • Flat-headed Rock Agama - m.
 • Flat-headed Rock Agama – m.
  • Flat-headed Rock Agama - m.
 • Nile Crocodile
  • Nile Crocodile
 • Nile Crocodile
  • Nile Crocodile
 • Nile Crocodile
  • Nile Crocodile
 • Nile Monitor Lizard & Zebra
  • Nile Monitor Lizard & Zebra
 • Nile Monitor Lizard…
  • Nile Monitor Lizard...
 • …eating Zebra carcass
  • ...eating Zebra carcass
 • Nile Monitor Lizard
  • Nile Monitor Lizard
 • Nile Monitor Lizard
  • Nile Monitor Lizard
 • Nile Monitor Lizard
  • Nile Monitor Lizard
 • Nile Monitor Lizard
  • Nile Monitor Lizard
 • Nile Monitor Lizard
  • Nile Monitor Lizard
 • Nile Monitor Lizard
  • Nile Monitor Lizard