Cuba – Bee Hummingbirds

 • Bee Hummingbird – juv.
  • Bee Hummingbird - juv.
 • Bee Hummingbird – juv.
  • Bee Hummingbird - juv.
 • Bee Hummingbird – juv.
  • Bee Hummingbird - juv.
 • Bee Hummingbird – male
  • Bee Hummingbird - male
 • Bee Hummingbird – female
  • Bee Hummingbird - female
 • Bee Hummingbird – male
  • Bee Hummingbird - male
 • Bee Hummingbird – female
  • Bee Hummingbird - female
 • Bee Hummingbird – female
  • Bee Hummingbird - female
 • Bee Hummingbird – juv. male
  • Bee Hummingbird - juv. male
 • Bee Hummingbird – female
  • Bee Hummingbird - female