North Sulawesi – sea Life

 • Round Batfish
  • Round Batfish
 • Sailfin Tang
  • Sailfin Tang
 • Sailfin Tang
  • Sailfin Tang
 • School of Brassy Drummers
  • School of Brassy Drummers
 • School of Brassy Drummers
  • School of Brassy Drummers
 • School of Breams
  • School of Breams
 • School of Neon Fusiliers
  • School of Neon Fusiliers
 • Orangespine Unicornfishes
  • Orangespine Unicornfishes
 • School of Sergeant Majors
  • School of Sergeant Majors
 • Spotfin Lionfish
  • Spotfin Lionfish
 • Spotfin Lionfish
  • Spotfin Lionfish
 • Squirrel Fish-Cleaner Wrasse
  • Squirrel Fish-Cleaner Wrasse
 • Striped Monocle Breams
  • Striped Monocle Breams
 • Striped Monocle Breams
  • Striped Monocle Breams
 • Tailspot Squirrelfish
  • Tailspot Squirrelfish
 • Tailspot Squirrelfishes
  • Tailspot Squirrelfishes
 • Teardrop Butterflyfish
  • Teardrop Butterflyfish
 • Teira Batfish
  • Teira Batfish
 • Teira Batfish
  • Teira Batfish
 • Teira Batfish
  • Teira Batfish
 • Teira Batfish
  • Teira Batfish
 • Tomato Anemonefish
  • Tomato Anemonefish
 • Butterflyfishes & wrasse
  • Butterflyfishes & wrasse
 • Long-nose Butterflyfish
  • Long-nose Butterflyfish