Bhutan - monuments

  • Zhemgang Dzong
  • Zhemgang – Central Bhutan
  • Dochula pass memorial
  • Chortens – Dochula Pass
  • 108 chortens at 3100m
  • Chortens facing Himalaya