Zimbabwe - Baby Elephant

 • Coming to Waterhole
 • Mother and baby
 • Mother with her baby
 • Mother with her baby
 • Couple with baby
 • Mother busy with her baby
 • Capricious one week baby
 • Couple with baby
 • Couple with baby
 • Couple with baby
 • Couple with baby
 • Female protecting her baby