Cuba - endemic Birds

  • Cuban Tody
  • Cuba – Cuban Tody
  • Cuban Tody
  • Bee Hummingbird
  • Bee Hummingbird
  • Bee Hummingbird
  • Cuban Trogon (National Bird)
  • Cuban Trogon
  • Cuban Trogon
  • Trogon eating a Katydid
  • Cuban Trogon
  • Cuban Trogon
  • Cuban Screech Owl
  • Cuban Grassquit
  • Grassquit  (near threatened)
  • Cuban Vireo (near threatened)
  • Cuban Oriole – juvenile
  • Cuban Oriole – juvenile
  • Cuban Green Woodpecker
  • Woodpecker eating a worm
  • Cuban Green Woodpecker
  • Cuban Green Woodpecker
  • Cuban Green Woodpecker
  • Cuban Green Woodpecker