Cuba - endemic Birds

 • Cuban Tody
 • Cuba – Cuban Tody
 • Cuban Tody
 • Bee Hummingbird
 • Bee Hummingbird
 • Bee Hummingbird
 • Cuban Trogon (National Bird)
 • Cuban Trogon
 • Cuban Trogon
 • Trogon eating a Katydid
 • Cuban Trogon
 • Cuban Trogon
 • Cuban Screech Owl
 • Cuban Grassquit
 • Grassquit (near threatened)
 • Cuban Vireo (near threatened)
 • Cuban Oriole – juvenile
 • Cuban Oriole – juvenile
 • Cuban Green Woodpecker
 • Woodpecker eating a worm
 • Cuban Green Woodpecker
 • Cuban Green Woodpecker
 • Cuban Green Woodpecker
 • Cuban Green Woodpecker